(22.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 139/2017 Sb. nařízení vlády o plánování obrany státu.

Bylo vydáno k provedení zákona o zajišťování obrany České republiky, přičemž nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu. To se s účinností nového nařízení zrušuje.

Plány obrany státu jsou, ve smyslu nařízení, dokumenty, jimiž je stanoven soubor věcných, organizačních a personálních opatření určených k přípravě, řízení a organizaci zajišťování obrany státu, plnění mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně, podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a účasti ozbrojených sil na mírových operacích. Nařízením se upřesňují podmínky jejich zpracovávání a schvalování.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.