(11.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25. 8. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 271/2017 Sb. nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra.

Nařízení bylo vydáno podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., tzv. rozpočtových pravidel. Oceněními, jež Ministerstvo vnitra může na jeho základě udělovat, jsou Medaile ministra vnitra, jež se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti, dále medaile „Za zásluhy o české archivnictví“, titul „Přívětivý úřad“, Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni, Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality, titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“ či Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu. Na základě nařízení lze také uvést sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 9. 2017.