(10.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Nařízením vydaným podle § 115 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vláda stanovuje stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, včetně stupnice stanovené podle § 114 odst. 2 tohoto zákona nařizujícího, že se příslušníkovi vykonávajícímu službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby zvyšuje základní tarif o 10 %. Dle Ministerstva vnitra, zpracovatele novely, jde o přímou reakci na vládní rozhodnutí navýšit platy všech státních zaměstnanců
ve veřejném sektoru o 10 %.

Vláda nařízením nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. To se s účinností nového nařízení zrušuje, a to včetně svých novel.

Nařízení přitom nabylo své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar