(21.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 35/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování.

Jde o další z řady prováděcích předpisů vydaných k provedení jednotlivých ustanovení nového atomového zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 263/2016 Sb. Tentokrát došlo na jeho § 117 a § 131, jež vydání takového předpisu předpokládají.

Obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech či chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, nebo povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu, totiž náleží příspěvek z jaderného účtu. Způsob výpočtu a další pravidla jeho poskytování stanovuje v souladu se zákonem vláda právě publikovaným nařízením.

Pokud jde o jednorázový poplatek, jeho poplatníkem je původce radioaktivního odpadu, předmětem pak uložení radioaktivního odpadu. Maximální výše sazby jsou stanoveny zákonem v § 131 s tím, že jejich konkrétní výše určí vláda nařízením, což právě učinila.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 14.2.2017.