(18.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 63/2018 Sb. nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky.

Nařízením vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky vláda výslovně zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, a nakonec nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů. Obsažena je rovněž řada přechodných ustanovení vztahujících se k výrobkům, jež právní úpravě představované rušenými nařízeními podléhaly.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 21. 4. 2018.

Autor: Martin Glogar