(04.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 125/2017 Sb. nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení.

Je vydáno k provedení zákona o střelných zbraních a střelivu, přičemž navazuje na přímo použitelné prováděcí nařízení EU 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby. V podrobnostech upravuje postup při vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, která obsahuje všechny části zbraně, jejichž znehodnocení výše uvedený přímo použitelný předpis Evropské unie vyžaduje, a to ve stavu umožňujícím provedení takového znehodnocení, označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně.

Ministerstvo vnitra jakožto předkladatel návrhu tohoto nařízení, jež vláda následně schválila, k tomu doplňuje, že nařízení jednoznačně upravuje, kdy se bude postupovat podle výše uvedeného přímo použitelného předpisu EU a kdy podle vnitrostátní úpravy. Pokud by právě publikované nařízení vlády nebylo přijato, nebylo by, dle Ministerstva vnitra, z technického hlediska možné provádět některé administrativní činnosti spojené se znehodnocováním některých palných zbraní, stejně tak jako samotné označování znehodnocených palných zbraní, respektive jejich částí.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.