(31.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 325/2016 Sb. nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.

Vláda nařízením vydaným dle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona o důchodovém pojištění stanovila výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 hodnotou 27 156 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pak za rok 2015 činí 1,0396. Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu byla pro rok 2017 určena částkami 12 423 Kč v případě první a 112 928 Kč v případě druhé, výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pak pro rok 2017 činí 2 550 Kč. Veškeré tyto údaje jsou nezbytné pro provádění důchodového pojištění v roce 2017.

Vedle toho nařízení rovněž upravuje zvýšení důchodů v roce 2017, což se týká důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1.1.2017.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.