(10.3.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 318/2017 Sb. nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Nařízení je vydáno podle příslušných ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze a nově upravuje výši odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc, a dále maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc.

Nahrazuje materii doposud upravenou nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, jež bylo s účinností k 1. 1. 2018 zrušeno. To se však stalo už na základě zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 99/2017 Sb., jinak novelizujícího právě zákony o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.