(21.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 102/2018 Sb. nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny.

Vláda jím s odkazem na zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu vymezuje nepodnikatelskou sféru pro účely stanovení platové základny podle ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona tak, aby tento pojem plynule obsahově navazoval na obdobný pojem vymezený způsobem stanoveným metodikou pro účely mezinárodního srovnání v rámci Evropské unie používaný Českým statistickým úřadem do roku 2016.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar