(26.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 24/2018 Sb. nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce.

Vydáno podle § 11 odst. 2 a § 38 odst. 4 zákona o uznávání odborné kvalifikace publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 18/2004 Sb. stanovuje, že pro regulovanou činnost insolvenčního správce je vyloučena volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou a kompenzačním opatřením je rozdílová zkouška.

Dle Ministerstva spravedlnosti, zpracovatele návrhu tohoto vládou schváleného nařízení, tím bude vyloučena možnost, aby uchazeč o regulovanou činnost insolvenčního správce namísto složení rozdílové zkoušky prošel adaptačním obdobím. Má jít o reakci na situaci, kdy doposud mohli na území České republiky po uznání odborné kvalifikace vykonávat činnost insolvenčního správce osoby, jež ve státu původu nevykonaly žádnou odbornou zkoušku srovnatelnou s českou zkouškou nebo zvláštní zkouškou insolvenčního správce, navíc u nich ani nebyla prokázána znalost českého insolvenčního práva a dalších relevantních právních předpisů.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar