(01.10.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14. 9. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 199/2018 Sb. nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2).

Bylo vydáno na základě jednoho z přechodných ustanovení novely zákona o elektronických komunikacích. Vláda jím stanovuje Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, přičemž upravuje proces tohoto přechodu za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které návrh nařízení zpracovalo, upřesňuje, že je technický plán přechodu součástí skupiny právních předpisů a dalších opatření zajišťujících uvolnění rádiových kmitočtů tzv. pásma 700 MHz, jež se dosud využívá pro zemské digitální televizní vysílání, za účelem rozvoje vysokorychlostních mobilních datových sítí. S ohledem na menší rozsah kmitočtového spektra určeného pro zemské digitální televizní vysílání po 30. 6. 2020 se má tak přejít na spektrálně efektivnější formát televizního vysílání ve standardu DVB-T2.

Nařízení své účinnosti nabylo dnem 29. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar