(23.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 140/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

Nařízením vydaným podle § 3c odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoven ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 181/2016 Sb., jež se s účinností nového nařízení zrušuje.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.