(23.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.3.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 74/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Vydáno k provedení některých ustanovení zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu navazuje na přímo použitelná nařízení EU, jakými je například nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, či prováděcí nařízení č. 2017/39, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení.

V podrobnostech upravuje podmínky poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, a to v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, stejně tak jako na dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, zde v rámci projektu Mléko do škol, a dále podmínky poskytování podpory na doprovodná vzdělávací opatření.

Účinnosti nabylo, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 15.3.2017.