(16.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 137/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice.

Bylo vydáno v relacích § 28 lázeňského zákona, na jehož základě lze vládním nařízením stanovit území obce, jeho část, případně území více obcí či jejich částí, za lázeňské místo, a to za předpokladu, že se v něm nacházejí přírodní léčebné lázně. Statut lázeňského místa pak vymezuje režim jeho ochrany.

Cílem právě publikovaného nařízení tak je, dle Ministerstva zdravotnictví, poskytnout zvýšenou ochranu zdravotnickým a jiným souvisejícím zařízením v katastrálním území Lednice na Moravě sloužícím k poskytování lázeňské péče.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.