(14.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 274/2016 Sb. nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

Nařízení bylo vydáno na základě zmocnění uvedeného v nově vloženém § 82a zákona o vysokých školách. Vláda jím pro vysoké školství stanovuje standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro akreditaci habilitačního řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.9.2016.