(14.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 160/2017 Sb. nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí.

Bylo vydáno k provedení § 33a odst. 10 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a upravuje obsah sbírky listin seznamu výzkumných organizací a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných v tomto seznamu.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.