(09.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 347/2016 Sb. nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Nařízení bylo vydáno k provedení nového atomového zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 263/2016 Sb. Ten ve svém § 36 určuje, které z činností Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou předmětem poplatku za žádost a tzv. udržovacího poplatku, jednotlivé sazby pak vymezuje právě vydané nařízení.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.