(22.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 23/2018 Sb. nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Jeho prostřednictvím se v souladu s § 4 zákona o státní památkové péči z bezmála dvou desítek dosavadních kulturních památek stanou kulturní památky národní.

Konkrétně jde o Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích, Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově, Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény, Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie, Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově, Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána, Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Křížovou cestu a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku, Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně, Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie, Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže, Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích, a o Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar