(15.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27. 7. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 217/2017 Sb. nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti.

Vydáno podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech upravuje technické požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva, množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 zákona podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje, technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí, technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště, technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště, minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště, a nakonec stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. To se s účinností nového nařízení zrušuje, a to včetně svých novel. Ministerstvo vnitra, které návrh nařízení pro vládu připravilo, k němu uvádí, že jde o reakci na změny zákona o střelných zbraních a střelivu realizované v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 8. 2017.