(27.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. 3. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 44/2018 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.

Nová úprava vydaná podle § 2c odst. 5 zákona o zemědělství a podle § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu upravuje, a to v návaznosti na řadu přímo použitelných nařízení EU, bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním. Zmíněnou evropskou legislativou jsou například nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, či nařízení č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele návrhu tohoto vládního nařízení, jde primárně o reakci na povinnost vyplývající všem členským státům z čl. 31 odst. 5 výše zmíněného evropského nařízení č. 1305/2013 spočívající v provedení nového vymezení ostatních oblastí s přírodním omezením na základě jednotných biofyzikálních kritérií.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar