(12.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 157/2017 Sb. nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí.

Nařízení vydané podle zákona o rozpočtových pravidlech upravuje ocenění udělované Ministerstvem zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Ocenění přitom tvoří Cena Gratias agit, diplom a etue. Jejich slavnostní předávání ministrem zahraničních věcí se bude konat vždy jedenkrát v kalendářním roce.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.6.2017.