Byla vydána nová verze produktu MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK s označením verze 1.1.25

Přehled změn:
• Datová zpráva – Doplněna informace, který uživatel zprávu odeslal
• Hromadné přeposlání zpráv na email
• Doplněna historie přeposílání datových zpráv do jiných datových schránek
• Vlastní značka – další čtyři volitelné vlastní značky