FAQ – ATLAS consulting spol. s r.o.

FAQ

CODEXIS

Aktualizace registračního serveru

Registrační server je nezbytná součást instalace našich produktů umožňující zaregistrování produktu a tím jejich zprovoznění v síťovém provozu pro více uživatelů....více informací

Nastavení cesty k uživatelským datům

Pokud není možné aby uživatelé z klientských stanic měli právo zápisu do sdílené složky CODEXISU je možno v nastavení tohoto programu zvolit alternativní cestu kam se budou vytvářené data uživatelů ukládat. Do takovéto složky musí mít uživatelé úplný přístup. Tato cesta muže směrovat jak na lokální disk počítače tak na připojený síťový disk. Pro zadání cesty k alternativní složce postupujte následovně:...více informací

Nastavení nápovědy

Jestliže Vám na Vaší stanici nefunguje nápověda k programu CODEXIS postupujte prosím následovně:...více informací

Nastavení práv k datovým zdrojům

Je potřeba aby byly uživateli přidělena práva na daný datový zdroj. Pokud chcete uživateli nastavit práva, musíte být přihlášeni jako uživatel SPRAVCE a postupovat následovně:...více informací

Nastavení korektního data

Jestliže, se při pokusu o otevření dokumentu pomocí tlačítka Otevřít nic nestane postupujte následovně:...více informací

Reinstalace CODEXIS

Pokud je potřeba CODEXIS přeinstalovat nebo přesunout na jiné PC, postupujte následovně:...více informací


CODEXIS ADVOKACIE

Jak se správně vytvoří fulltextový dotaz?

Fulltextový dotaz slouží k nalezení požadovaných dokumentů v případě, že neznáte přesný výskyt vámi řešeného problému.

Dialog dotazu otevřete z menu programu nebo z příslušného rozcestníku. Zadáte první ze slov, která charakterizují vámi řešený problém. Pod zadávaným slovem vidíte seznam všech slov, která se vyskytují v příslušném datovém zdroji - můžete se tak zorientovat v různých tvarech a ukončit zadávání slovního základu tak, aby hledání pokrylo všechny požadované koncovky. Při potvrzení zadaného slovního základu je automaticky doplněna na konec slova hvězdička *, která znamená takovéto rozšíření slovních tvarů.

Např. když napíšete odpis a potvrdíte Enter, bude přenesený tvar odpis* vyhledávat slova odpisy, odpisový apod

Takto můžete vybrat více slov. Základní vazba mezi vybíranými slovy je "a zároveň", nalezený výskyt v textu tedy musí obsahovat současně všechny zadané výrazy. Můžete ale také zvolit jiné logické vazby mezi slovy.

Dále vyberete, v jakém rozsahu textu má být podmínka splněna. Můžete ponechat základní možnost - v souvislostech - tímto se myslí hledání v typografických odstavcích. Nebo hledat v určité vzdálenosti slov od sebe, nebo vyhledávat i sousloví bezprostředně sousedících slov.

Po potvrzení dotazu je provedeno vyhledání a je zobrazen seznam vyhovujících dokumentů řazený podle významnosti - počtu nalezených výskytů. Pokud se jedná o hledání v dokumentech se zapracovanými časovými řezy, je navíc zobrazen počet výskytů celkem a v aktuálně nastaveném čase.

Po otevření dokumentu se můžete velmi efektivně pohybovat dokumentem mezi nalezenými výskyty s využitím plovoucí lišty nástrojů výskytů.

Dotaz si můžete také uložit pro pozdější použití.

Jednou z největších výhod tohoto způsobu hledání je vaše kontrola nad tím, jak hledání probíhá a zda je rozsah dotazu dostatečný. Hned při zadání slov se dozvíte, že vámi vybrané slovo není třeba vůbec obsaženo v datovém zdroji a z tohoto důvodu by tedy dotaz nevedl k úspěšnému výsledku. Pokud je rozsah výsledků příliš velký nebo naopak příliš malý, můžete editací dotazu - doplněním dalších slov, zpřesněním nebo naopak uvolněním zápisu konkrétních slov - měnit zadání s dopředu odhadnutelným účinkem na výsledek hledání.

Jaké je postavení Sbírky zákonů ČR v datovém zdroji Legislativa ČR?

Sbírka zákonů ČR je účelový pohled na původní historická znění předpisů obsažených v datovém zdroji Legislativa ČR. Obsahuje všechny předpisy tak, jak vyšly v jednotlivých částkách, a to i předpisy novelizační, které jsou ve standardním pohledu na Legislativu ČR zapracovány do jednotlivých časových řezů novelizovaných předpisů. Sbírka zákonů ČR tak má určitý kontrolní, doplňkový charakte


CODEXIS JUSTICE

Jaké je postavení Sbírky zákonů ČR v datovém zdroji Legislativa ČR?

Sbírka zákonů ČR je účelový pohled na původní historická znění předpisů obsažených v datovém zdroji Legislativa ČR. Obsahuje všechny předpisy tak, jak vyšly v jednotlivých částkách, a to i předpisy novelizační, které jsou ve standardním pohledu na Legislativu ČR zapracovány do jednotlivých časových řezů novelizovaných předpisů. Sbírka zákonů ČR tak má určitý kontrolní, doplňkový charakter.

Jak se správně vytvoří fulltextový dotaz?

Fulltextový dotaz slouží k nalezení požadovaných dokumentů v případě, že neznáte přesný výskyt vámi řešeného problému.

Dialog dotazu otevřete z menu programu nebo z příslušného rozcestníku. Zadáte první ze slov, která charakterizují vámi řešený problém. Pod zadávaným slovem vidíte seznam všech slov, která se vyskytují v příslušném datovém zdroji - můžete se tak zorientovat v různých tvarech a ukončit zadávání slovního základu tak, aby hledání pokrylo všechny požadované koncovky. Při potvrzení zadaného slovního základu je automaticky doplněna na konec slova hvězdička *, která znamená takovéto rozšíření slovních tvarů.

Např. když napíšete odpis a potvrdíte Enter, bude přenesený tvar odpis* vyhledávat slova odpisy, odpisový apod

Takto můžete vybrat více slov. Základní vazba mezi vybíranými slovy je "a zároveň", nalezený výskyt v textu tedy musí obsahovat současně všechny zadané výrazy. Můžete ale také zvolit jiné logické vazby mezi slovy.

Dále vyberete, v jakém rozsahu textu má být podmínka splněna. Můžete ponechat základní možnost - v souvislostech - tímto se myslí hledání v typografických odstavcích. Nebo hledat v určité vzdálenosti slov od sebe, nebo vyhledávat i sousloví bezprostředně sousedících slov.

Po potvrzení dotazu je provedeno vyhledání a je zobrazen seznam vyhovujících dokumentů řazený podle významnosti - počtu nalezených výskytů. Pokud se jedná o hledání v dokumentech se zapracovanými časovými řezy, je navíc zobrazen počet výskytů celkem a v aktuálně nastaveném čase.

Po otevření dokumentu se můžete velmi efektivně pohybovat dokumentem mezi nalezenými výskyty s využitím plovoucí lišty nástrojů výskytů.

Dotaz si můžete také uložit pro pozdější použití.

Jednou z největších výhod tohoto způsobu hledání je vaše kontrola nad tím, jak hledání probíhá a zda je rozsah dotazu dostatečný. Hned při zadání slov se dozvíte, že vámi vybrané slovo není třeba vůbec obsaženo v datovém zdroji a z tohoto důvodu by tedy dotaz nevedl k úspěšnému výsledku. Pokud je rozsah výsledků příliš velký nebo naopak příliš malý, můžete editací dotazu - doplněním dalších slov, zpřesněním nebo naopak uvolněním zápisu konkrétních slov - měnit zadání s dopředu odhadnutelným účinkem na výsledek hledání.


DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Import jazykových řezů

Jestliže potřebujete tisknout daňová přiznání v cizím jazyce, využijte Editor tiskových řezů....více informací

Nelze registrovat nové moduly

Pokud se Vám nedaří provést registraci nových modulů Daňové kanceláře postupujte prosím následovně......více informací

Registrace ROVY

Pokud máte na jednom Licenčním dopise dva licenční klíče pro modul Rozvaha, výkaz zisku a ztráty je to z důvodu, že máte zakoupeny oba moduly Přiznání k dani z příjmů fyzických osob i Přiznání k dani z příjmu právnických osob. Pro případ, že by jste se rozhodli využívat tyto moduly odděleně, čili každý na zvláštním počítači, je potřeba na jednom využít registraci druhým licenčním klíčem....více informací

Nastavení a použití Historického archívu

Jestliže Váš archív Aktuálních dokumentů obsahuje větší množství dokumentů (1000 a více) je vzhledem k rychlosti spouštění a práce s Daňovou kanceláří vhodné vytvořit Archív-historických dokumentů a převést do něj starší dokumenty....více informací

Zálohování Daňové kanceláře

Aby nedošlo ke ztrátě vašich dat v případě poruchy PC či systému Windows je důležité provádět pravidelnou zálohu Vašich dokumentů....více informací


NAVIGAL

Nastavení přístupu k databázím a databázové platformy u software NAVIGAL, LOGINET, Obchodní kancelář

Databázová platforma Interbase nebo Firebird je povinnou součástí k provozování výše uvedených software, slouží k provádění požadavku klientu na databázi a provádí veškeré operace nad databází. Průvodci instalací produktu jsou koncipováni tak, že sami vyhodnotí nutnost instalace této podpůrné součásti v závislosti na Vámi zvoleném typu instalace, přičemž vlastní nastavení je již ponecháno v režii uživatelů....více informací


LOGINET

Nastavení přístupu k databázím a databázové platformy u software NAVIGAL, LOGINET, Obchodní kancelář

Databázová platforma Interbase nebo Firebird je povinnou součástí k provozování výše uvedených software, slouží k provádění požadavku klientu na databázi a provádí veškeré operace nad databází. Průvodci instalací produktu jsou koncipováni tak, že sami vyhodnotí nutnost instalace této podpůrné součásti v závislosti na Vámi zvoleném typu instalace, přičemž vlastní nastavení je již ponecháno v režii uživatelů....více informací