Byl uvolněn produkt EQUANTA, verze 7.3.25.

Přehled změn:

 • dynamické panely na úvodní stránce nyní podporují zobrazení grafu pro konkrétní vybranou buňku zvoleného výkazu
 • úvodní stránka nyní obsahuje nabídku “Přidat” pro vložení nových dynamických panelů. Nabídka obsahuje seznam otevřených výkazů a v nich vybraných řádků, což umožňuje buď přidání panelu zobrazujícího celou tabulku výkazu, anebo panelu s grafem pro vybraný řádek výkazu
 • v účetní analýze a v analýze cash flow jsou nyní k dispozici nová pole – “Účetní období” a “Kvartál” – tato pole umožňují analyzovat data v rámci hospodářského (fiskálního) roku – tedy v situaci, kdy je počátek účetního období projektu nastaven na jiné datum, než 1.1.
 • při práci v rámci hospodářského roku má uživatel nyní možnost ovlivnit zobrazování jeho popisku v nastavení projektu (zvýšením, snížením, anebo zachováním hodnoty kalendářního roku)
 • do reportu lze nyní přidat výkaz i přetažením záložek ze seznamu otevřených stránek
 • doplňkové filtry v buňkách výkazů je nyní možné aplikovat i na vzorce, které obsahují odvozené ukazatele (tzn. např. AKTIVA, TRZBY, apod.)
 • kontextová nápověda k aktuálně vybrané buňce výkazu, která má vazbu na některý z benchmarků, nyní funguje pro buňky odkazující i jen na název ukazatele
 • kontextová nápověda zobrazuje informace k benchmarku i tehdy, pokud sice není ve výkazu vybrána žádná buňka s ním související, ale daný benchmark je použit pro zobrazení limitů v grafu výkazu
 • políčko pro zadání hesla k projektu (v dialogu Možnosti projektu) nyní obsahuje i tlačítko pro dočasné zobrazení hesla v čitelné podobě
 • vložení filtru s více podmínkami ze schránky do zvolené buňky v Návrháři výkazů pomocí funkce “Vložit filtr ze schránky” – tato operace chybně spojila podmínky filtru, což je nyní opraveno
 • při exportu dat do formátu MS Excel s nastaveným zaokrouhlování “na celá čísla” nevytvářel ve výsledném listu buňky typu “číslo”, ale “text” – toto je nyní opraveno
 • další drobná vylepšení a úpravy …

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.