Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.22.

Přehled novinek a změn:

Obecné vlastnosti

• přidáno: Účetní standard pro neziskové organizace
• přidáno: Návrhář účetních standardů
• vylepšeno: Volba “Nastavit jako výchozí pro …” v editoru účtové osnovy, která umožňuje nastavit výchozí definici účtové osnovy pro zvolený účetní standard
• vylepšeno: Akce “Zkopírovat data ze srovnávaných projektů” v průvodci generací a modifikací dat byla přejmenována na “Zkopírovat data z otevřených projektů” a seznam v ní nabízených projektů byl rozšířen na všechny aktuálně otevřené projekty a v nich definované srovnávané projekty.
Upozornění: Srovnávané projekty se do seznamu nezařadí, pokud nebyly otevřeny v rámci dříve zapnuté funkce “Srovnání”.
• vylepšeno: Zpřesnění hodnotících kritérií benchmarků vybraných poměrových ukazatelů
• vylepšeno: Aktualizace knihoven pro načítání dat z MS Excel a OpenOffice Calc
• vylepšeno: Funkce “Uložit šablonu jako…” v průvodci importem dat nyní automaticky definuje identifikátor a název nově ukládané šablony (přidává číslo kopie), což zamezí případnému nechtěnému přepsání původní šablony
• vylepšeno: Aktivaci sdíleného úložiště lze nyní provést i po uživatelských změnách v ukazatelích a výkazech, jelikož do nově aktivovaného úložiště se nyní implicitně přenášejí všechny doposud provedené změny
• vylepšeno: Při deaktivaci tzv. “rozšířené editace údajů” v nastavení aplikace se nyní zobrazuje také dotaz na vyčištění seznamu konkrétních ukazatelů (resp. buněk výkazů) pro které je rozšířená editace explicitně nastavena
• vylepšeno: Zvětšení maximálního počtu dnů v kategoriích dnů po splatnosti (z 255 na 16 384)
• opraveno: Ukládání nastavení “Kategorií dnů po splatnosti” v analýze cash flow