Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.2.20.

Přehled novinek a změn:
Účetní analýza
– změněno: Účetní analýza nyní reaguje i na přepínače “Filtr” a “Agregace”.
– změněno: Účetní analýza nyní reaguje na přepínač “Srovnání” – pokud je aktivní, tak se do OLAP kostky načítají také data ze srovnávaných projektů. Tato data lze v tabulce seskupovat díky nově dostupnému poli “Projekt”. Jestliže toto pole nepoužijete, a zároveň necháte přepínač “Srovnání” zapnutý, budou se data ze srovnávaných projektů v OLAP kostce načítat tak, jako by se jednalo o agregovaná data. Stejná změna platí i pro Analýzu operativního cash flow.

Operativní cashflow
– vylepšeno: Algoritmus pro rozpoznávání slev
– změněno: Analýza cash flow nyní reaguje i na přepínače “Filtr”, “Agregace” a “Srovnání” (viz upozornění v sekci “Účetní analýza”)

Obecné vlastnosti
– přidáno: Automatické zobrazení salda vybraných záznamů účetních dat (v pravém dolním rohu seznamu) a volba pro zobrazení podrobnějšího rozboru tohoto salda
– přidáno: Rozšířené možnosti filtrace srovnávaných projektů (použití filtru z hlavního projektu, vlastního filtru, anebo filtru uloženého ve srovnávaném projektu)
– přidáno: Nad seznamem účetních dat lze nyní využít volbu “Přidat do filtru”, která vybraný sloupec a jeho hodnotu přidá do globálního filtru
– vylepšeno: V návrháři výkazů lze nyní pro skupiny dat pracující s použitými účty využít novou volbu – “Brát v úvahu jen účty ze zobrazených období”. Pokud je zaškrtnuta, zobrazí se jen účty použité v daném období, a nikoliv účty použité v účetních datech jako celku
– vylepšeno: V dialogu “O aplikaci” jsou nyní k dispozici informace o umístění klíčových součástí aplikace (výchozí složka projektů, složka knihovny součástí, apod.)
– opraveno: Volba “Skrýt data hlavního projektu” ve vlastnostech srovnání je již plně funkční