Přehled novinek a změn ve verzi 7.2.17

Obecné vlastnosti
• přidáno: Nový formát souborů projektů (tzv. Rozsáhlé projekty EQUANTA, s příponou .EQPD), jenž usnadňuje práci s rozsáhlými účetními daty s řádově milióny záznamů. Při otevírání těchto projektů se účetní data načítají na pozadí (což platí i pro srovnávané a agregované pod-projekty) a při ukládání projektů se pracuje jen se změněnými daty (přidanými, změněnými, či smazanými záznamy), což umožňuje průběžné ukládání práce bez nutnosti čekat na zápis celého souboru projektu.
• přidáno: Možnost definovat výkazy a sestavy ve formátu HTML a XML.
• vylepšeno: Návrhář výkazů nyní obsahuje možnosti definice dynamických skupin dat (strom účtů, seznam středisek, apod.).
• vylepšeno: Na úvodní stránce lze nyní zobrazovat grafy i ze specializovaných výkazů, jako např. rozklad hodnot, rozklad vzorců, apod.
• opraveno: Ukládání projektů obsahujících datumy včetně časových údajů, které spadaly do dnů přechodu mezi letním a zimním časem.
• opraveno: Rozpoznávání časového rozsahu pro čištění dat při importu údajů do projektů, které měly nastaven vlastní hospodářský rok, a další drobná vylepšení a opravy.