Přehled změn ve verzi 7.2.15

Finanční analýza

 • přidáno: Benchmarky pro francouzský pohled a pyramidální rozklady ROE

Operativní cash flow

 • vylepšeno: Při změně data splatnosti (či jiných údajů) v tabulce modelovaného cash flow zůstává nyní editovaný účetní záznam vybrán pro další případné úpravy (pozice kurzoru se nastaví na dané datum splatnosti)

Účetní analýza

 • vylepšeno: Okno “Vizualizace průběhu hodnot” nyní umožňuje nastavit vybrané ukazatele jako horní a dolní meze v grafu (coby obdobu limitů hodnot v rámci benchmarků)

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Volitelná rozšířená editace údajů, která umožní v tabulkách zobrazovat dialog pro zadání hodnot jednotlivých podřízených údajů, ze kterých se editovaná buňka skládá (namísto zadání jedné celkové částky). Tuto funkčnost lze následně povolit i jen pro konkrétní buňky vybraných výkazů.
 • přidáno: Volba “Vložit jinak” (Shift+Ctrl+V), která umožňuje hromadné vložení hodnot ze schránky do aktuálního výkazu. Jedná se v podstatě o pomůcku pro rychlé ruční zadání údajů zkopírovaných např. z tabulkového procesoru.
 • přidáno: Možnost zachovat původní soubor při volbě “Uložit jako …” (v nastavení aplikace)
 • vylepšeno: Tisk výkazů nyní obsahuje i vizuální prvky a styly benchmarků
 • vylepšeno: Volby “Vzorec” a “Účetní záznamy” v kontextových nabídkách výkazů jsou nyní dostupné i pro srovnávané projekty, a také je lze vyvolat klávesovými zkratkami (F3, resp. Enter)
 • vylepšeno: Při dokončení změn ukazatelů v návrháři již aplikace nezavírá všechny otevřené výkazy (prostředí uživatele zůstane ve stavu, ze kterého byl návrhář ukazatelů vyvolán)
 • změněno: Funkce “Přidat poznámku” v kontextových nabídkách výkazů se nyní chová tak, že přidává novou poznámku pro buňky, ve kterých ještě žádná poznámka není, a upravuje existující poznámku pro buňky, ve kterých již poznámka definována je
 • opraveno: skrývání ovládacích tlačítek v postranních panelec
 • a další drobná vylepšení, která povedou ještě k pohodlnější práci s programem.