Přehled změn ve verzi 7.0.9:

Plány a záměry

 • přidáno: Výkazy pro plánování nákladů a výnosů po střediscích
 • vylepšeno: Výkazy nákladů a výnosů byly rozšířeny o koláčové a poměrové grafy (při výběru názvu účtu se zobrazuje graf průběhu hodnot v čase, při výběru konkrétní buňky s hodnotou se zobrazují koláčové a poměrové grafy v rámci podúčtů)

Účetní výkazy

 • vylepšeno: Hlavní kniha je nyní sestavována na základě účtové osnovy, a nikoliv jen na základě účtů použitých v účetních datech (viz také vylepšení pro automatickou aktualizaci účtové osnovy)

Finanční výpočty

 • přidáno: Výpočet úroků z prodlení a poplatku z prodlení

Obecné vlastnosti

 • přidáno: 64 bitová verze produktu, která umožňuje např. zpracovávat libovolné množství dat (32 bitová verze umí využít max. 4GB RAM). Každá varianta produktu má vlastní instalační balíček, takže pokud chce uživatel přejít na 64 bitovou verzi, musí si z webových stránek produktu stáhnout odpovídající instalátor.
 • přidáno:  Institut tzv. “uživatelského pole”, jež rozšiřuje tabulku účetních dat o nový sloupec,  ve kterém lze evidovat libovolné hodnoty obecného charakteru
 • přidáno:  Možnost vyvolat dialog pro zadání nového účetního záznamu z libovolného výkazu (tato funkce je dostupná např. v nových výkazech pro plánování nákladů a výnosů po střediscích)
 • vylepšeno:Průvodce pro hromadnou modifikaci dat byl rozšířen o možnost násobení zvolenou částkou
 • vylepšeno:Průvodce importem dat byl doplněn o volbu “Přepočet počátečních stavů”, která usnadní import dat uživatelům s účetními systémy, jež nezahrnují počáteční stavy přímo do účetního deníku
 • vylepšeno:Účtová osnova je nyní automaticky aktualizována nejen při importu dat, ale také při manuálních změnách v účetních datech (nové účty jsou do osnovy přidávány automaticky)
 • vylepšeno: Ergonomie zadávání sdíleného úložiště (při zadání prvního úložiště se sdílení aktivuje automaticky – již není nutno ručně nastavovat toto úložiště jako aktivní a zapínat sdílení jako takové)
 • vylepšeno: Při síťové instalaci se nyní nastavení sdílení automaticky přenáší na klientské stanice
 • vylepšeno: Ukládání změn v návrháři výkazů. Jestliže je upravovaný výkaz zároveň zobrazen v rámci otevřeného projektu, načte se nyní jeho nově uložená podoba – doposud byl takto upravený výkaz automaticky zavřen, aby uživatel mohl manuálně otevřít jeho novou podobu.
 • opraveno: Po uložení změn v návrháři výkazů, či ukazatelů se do seznamu používaných součástí v aktuálně otevřeném projektu přidaly všechny dostupné výkazy a ukazatele, tzn. i ty, které byly dříve uživatelem explicitně vyřazeny. Toto je nyní opraveno.
 • opraveno: Funkce pro strukturální změny řádků a úrovní v návrháři výkazů (přesuny řádků mezi úrovněmi)
 • další drobná vylepšení a úpravy …