Přehled změn ve verzi 7.0.6:

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Nový komplexní návrhář výkazů, jenž umožňuje vytvářet a upravovat všechny typy výkazů a funkcí, včetně těch, které jsou dodávány spolu s produktem (tzn. rozvaha, rozbory ukazatelů, controlling, atd.)
 • přidáno: Globální volba pro automatické korekce čísel účtů. Ta umožňuje při importu dat, zadávání účetních záznamů a úpravách účtové osnovy automaticky odstranit neplatné znaky z čísel účtů (např. mezery, tečky, pomlčky, apod.)
 • přidáno: Šablona pro import účetního deníku z ekonomického systému Helios Orange
 • přidáno: Šablony pro import výkazů rozvahy a VZaZ z EQUANTY verze 6
 • přidáno: Podpora pro tzv. statické výkazy (např. formulář, či tabulkový procesor), které v rámci aktuálního vybraného období umožňují pracovat s libovolně rozmístěnými a formátovanými údaji a editačními poli
 • přidáno: Možnost zapínat a vypínat zobrazování mřížky v tabulkách výkazů
 • přidáno: Možnost monochromatického tisku (odstíny šedi, zvýraznění okrajů, apod.)
 • vylepšeno: Tisk tabulek, včetně víceúrovňového záhlaví, barev písma a pozadí
 • vylepšeno: Import účtové osnovy při vypnuté volbě “Vyčistit aktuální data” nyní nejen přidává nové účty, ale také aktualizuje názvy a poznámky k existujícím účtům, pokud jsou tyto ve vstupním souboru vyplněny
 • vylepšeno: Rychlost načítání informací o záznamech vstupujících do vzorce
 • vylepšeno: Rychlost filtrování pro podmínky týkající se účtů
 • vylepšeno: Při založení nového projektu se nyní v kontextové nápovědě zobrazuje rozcestník týkající se zahájení práce s novým projektem. Součástí tohoto rozcestníku je i nové schéma popisující vztah účetních dat v ekonomickém systému uživatele a dat v aplikaci EQUANTA.
 • vylepšeno: Import ze souborů a export do souborů formátů MS Excel 2007 (a vyšší) a OpenOffice Calc již nevyžaduje přítomnost těchto produktů na počítači uživatele
 • vylepšeno: Oken s hodnotami a vzorci ukazatelů (např. ekonomické ukazatele, poměrové ukazatele, apod.) lze nyní otevřít více najednou
 • opraveno: Zobrazování a výpočty s posunutým počátkem účetního období (hospodářský rok)
 • opraveno: Zobrazování nadbytečných tlačítek v hlavní nabídce některých výkazů
 • opraveno: Přiřazování pozice vlastních výkazů v dialogu “Informace o součásti aplikace” (zvolená pozice se neuložila)
 • a další drobná vylepšení a úpravy…