Přehled změn ve verzi 7.0.5:

Obecné vlastnosti

  • vylepšeno: Obecná nápověda, metodická nápověda a příručky
  • vylepšeno: V průvodci importem dat je nyní seznam souborů v poslední zvolené složce aktualizován vždy při výběru souboru pro import (kiknutím do seznamu naposledy použitých souborů, anebo použitím tlačítka “Výběr”)
  • opraveno: V průvodci hromadnou modifikací dat byla opravena chyba při posunu dat dokladů, kdy se případným prázdným datům splatnosti a DUZP přiřadilo chybné datum a další drobná vylepšení a úpravy …