(13.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 29. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 6/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Dohoda podepsaná v Bratislavě dne 5. 1. 2018 upravuje podmínky spolupráce smluvních stran při vzájemné ochraně vzdušného prostoru států smluvních stran realizované na základě smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru podepsané v Bruselu dne 15. 2. 2017 a publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 66/2017 Sb. m. s., a to pokud tato ochrana není zajišťována v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany Organizace Severoatlantické smlouvy (tzv. NATO Integrated Air and Missile Defence System).

Dohoda vstoupila v platnost okamžikem podpisu, tedy dnem 5. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar