(18.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 25/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.

Dohoda byla podepsána v lednu 2017 v Praze, a to s vizí zkvalitnit silniční spojení mezi oběma zeměmi, podporovat rozvoj obchodu a hospodářských vztahů, chránit životní prostředí, efektivně využívat energii, zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit pracovní podmínky řidičů. Propojena má přitom být dálnice D 3 a rychlostní silnice S 10 mezi obcemi Dolní Dvořiště a Wullowitz.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 23.4.2017.