(17.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 24/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě.

Dohoda byla podepsána v Port Louis v srpnu 2015, a to za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi oběma zeměmi. Smluvní strany, odvolávající se rovněž na Úmluvu o mezinárodním civilním letectví z roku 1944, v dohodě vzájemně upravily podrobnosti stran ochrany bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy, celních ustanovení, cel a daní, užívání letišť a leteckých zařízení, přímého tranzitu, prodeje služeb a převodů finančních prostředků, letových řádů, zastoupení leteckých podniků, pozemního odbavování, poskytování údajů, ale i mnohého dalšího, pro danou oblast zásadního.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 6.2.2017.