(14.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 11.7.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 34/2016 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech.

Dle dohody podepsané v Aucklandu dne 4.2.2015 si budou příslušné orgány obou stran poskytovat pomoc prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se daní, na které se dohoda vztahuje. V případě České republiky jde generálně o daně všeho druhu a pojmenování zavedené vnitrostátními právními předpisy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 10.5.2016.