(26.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 5.6.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 36/2017 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky.

Dohoda byla podepsána v Teheránu v lednu 2016 s cílem podpořit a rozvíjet aktivity zaměřené na rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce, spolupráci v oblastech oboustranného zájmu a obchodních kontaktů a s nimi souvisejících příležitostí, rozšířit dvoustranný obchod a posílit hospodářské vztahy, usnadnit růst dvoustranných investic a identifikovat hospodářské a investiční příležitosti v obou státech, podporovat užší spolupráci v oblasti průmyslu a obchodu a usnadňovat vytváření sítí mezi podnikatelskými subjekty obou států, a v neposlední řadě podporovat hlubší porozumění mezi soukromými sektory obou států s ohledem na obchodní a hospodářskou politiku obou států.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.5.2017.