Přehled změn ve verzi 2016.01.05:

Daň z příjmů právnických osob za  zdaňovací období 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2016:
– zapracována aktuální legislativa

Vyúčtování daně vybírané srážkou 2015:
– zapracována aktuální legislativa