Přehled změn ve verzi 2016.01.03:

Daň z příjmů fyzických osob za  zdaňovací období 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Sociální pojištění 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Zdravotní pojištění 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2015:
– zapracována aktuální legislativa

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.