Přehled změn ve verzi 2016.01.02:

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období 2016:

  • zapracovány aktuální tiskopisy
  • zapracována novela zákona o dani z nemovitých věcí včetně souvisejících novelizovaných vyhlášek

Daň z přidané hodnoty pro zdaňovací období roku 2016:

  • zapracováno Kontrolní hlášení

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Pro uživatele, kteří si zakoupili „Kontrolní hlášení“:

  • po spuštění programu stiskněte v liště programu tlačítko „Registrace“ – spustí se „Průvodce registrací DK“
  • na druhé stránce vyberete volbu „Další akce -> Přeregistrace nainstalovaných součástí“
  • dále postupujte dle pokynů průvodce