DAŇOVÁ KANCELÁŘ je oblíbený software na kompletní zpracování daňových přiznání a veškeré související agendy. Modul Daň z přidané hodnoty nyní přináší novinku – Kontrolní hlášení, nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.
Tato novinka přináší možnost kontroly mezi kontrolními hlášeními a daňovým přiznáním, dále import dat z účetních systémů, elektronické podání a možnost skupinového podání. Velkým přínosem je vyhledávání dle zvolených kritérií v kontrolních hlášeních.