(29.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18.11.2016 bylo v částkách 150 a 151 Sbírky zákonů publikováno dalších šest prováděcích vyhlášek k novému atomovému zákonu zveřejněnému pod č. 263/2016 Sb.

Jde konkrétně o vyhlášku o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich publikovanou pod č. 374/2016 Sb., vyhlášku o vybraných položkách v jaderné oblasti publikovanou pod č. 375/2016 Sb., vyhlášku č. 376/2016 Sb. o položkách dvojího použití v jaderné oblasti, vyhlášku č. 377/2016 Sb. o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie, vyhlášku č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení, a nakonec o vyhlášku č. 379/2016 Sb. o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky.

Všechny tyto vyhlášky nabývají účinnosti společně s novým atomovým zákonem, tedy dnem 1.1.2017.