Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.54.

Změny v dané verzi:

  • technologický update: rozšíření kompaktibility s DB Firebird 3.0