Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.53.

Změny zařazeny v nové verzi:

  • rozšířená funkčnost dlaždice Praktické stavební dotazy (rozdělení na dvě větve: Stavební právo veřejné a Stavební právo soukromé)
  • drobné opravy a vylepšení