Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.49.

Do této verze byl nasazen nový licenční systém.