Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.42.

Seznam hlavních řešených témat servisní verze CODEXIS 7.42:

  •  Náměty a připomínky FR, PP, OPS a OAI
  •  Přesunutí důvodových zpráv z datového zdroje Literatura do datového zdroje Legislativa ČR