Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.40.

Seznam hlavních řešených témat:

  • Nový doplněk Transformace přestupkového práva