Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.39.

Změny ve verzi:
Rozšíření doplňku Monitor – Ochrana osobních údajů GDPR (doplněny vzorky ke GDPR)