Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.38.

Seznam hlavních řešených témat verze CODEXIS 7.38:

  • Nový doplněk Monitor – Ochrana osobních údajů (GDPR) s transformační maticí
  • V právních větách
  • Zobrazení anotací dokumentů literatury v bublinové nápovědě nad výsledkem hledání
  • Nová filtrační kritéria v kombinovaném hledání
  • Rozšíření možnosti zařazení předpisů Legislativy ČR do sledovaných ve všech monitorech
  • Rozšíření rychlého vyhledávání paragrafů v dokumentu i na vyhledávání článků
  • Urychlení otevírání druhého a dalšího datového zdroje pomocí cacheovaní licencí