Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.34.

Seznam hlavních změn ve verzi CODEXIS 7.34:

  • Vylepšena ergonomie řazení v komentářích LIBERIS a doplněna možnost filtrování nejnovějších titulů
  • Oprava komunikace pomocníka CODEXIS s SQLite databází