Byl uvolněn produkt CODEXIS ONLINE, verze 18.10.

Přehled změn:

  • dokumenty ČAK v GDPR
  • rozšíření rejstříku SB o derogace
  • dobrné opravy a vylepšení